Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Marcela Slížiková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 53


   Andrej Sládkovič Marína
  o živote A. Sládkoviča, Maríny + text
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 27.10.2017 19:35
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Pomôcka pri určovaní -i/-e pri muž.podst.m. zakončených na -r/-l
  Tabuľka pre žiakov 9. roč - do zošita Pomôcka pri tvorení L sg a N pl mužských podstatných mien zakončených na -r/-l
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 05.02.2015 14:06
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Slovesá
  Krátka previerka na opakovanie slovies - pravopis, druh slovesa - činnostné, stavové, zvratné, neplnovýznamové
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 21.02.2019 17:50
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Vrecko POČAS ČÍTANIA
  Možno mnohým pomôžu balíčky kartičiek "obkukané" z Montessori. Ja využívam pri pravidelnej návšteve škols...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 03.11.2019 16:26
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Po cestách Ľudovíta Štúra
  Brožúrka určená žiakom na naplánované exkurzie v rámci 200. výročia narodenia Ľ. Štúra
   
  Predmet: Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 18.10.2015 18:33
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Samova ríša, Franská ríša, Byzantská ríša
  Samova ríša, Franská ríša, Byzantská ríša
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 12.09.2017 17:34
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Nácvik prednesu
  niekoľko rád pri nácviku interpretácie umeleckého textu
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 24.11.2019 12:15
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Nacistická propaganda a symboly
  rozširujúce učivo pre mojich deviatakov
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 29.10.2017 20:21
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   PL slovná zásoba
  PL na zopakovanie pravopisu cudzích slov, slov podľa dobového výskytu, skracovania, odvodzovania
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 21.11.2018 18:08
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Viacslovné pomenovania-test
  test poskladaný z príspevkov na zborovna.sk vhodné aj na zopakovanie pred T9
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marcela Slížiková (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou)
  Pridaný: 12.03.2018 19:07
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný