Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Margita Masiarikov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 674


   Slovesá a slovné druhy
  Doplň správny tvar slovesa, doplň v texte i-y, vyhľadaj v texte slovné druhy.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 17.05.2021 20:11
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Spoločenstvo lúk
  Krátke zopakovanie lúčneho spoločenstva, rastlín aj živočíchov.
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 02.04.2020 09:06
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Látky a ich skupenstvá
  Poznámky k učivu a pracovný list na utvrdenie preberaného učiva.
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 10.09.2020 21:56
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Slovné úlohy
  Slovné úlohy s použitím násobenia i delenia, sčítania aj odčítania.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 04.03.2021 20:21
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Doplň správne i-y po B ,M, P, R, S
  Pravopisné cvičenie zamerané na opakovanie vybraných slov po B, M, P, R a S. Nácvik pred kontrolným diktátom.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 01.02.2021 12:23
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Opakujeme magnet, kompas, gravitačné pole
  Opakovanie pred písomnou prácou - magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole.
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 06.10.2020 13:07
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Určujeme slovné druhy vo vetách
  Urči slovné druhy vo vetách a vypracuj úlohy.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 27.05.2021 09:20
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Čítanie s porozumením
  Ide o text s úlohami o lastovičke, keďže sa nám blíži jar a ich príchod. Je to môj starší pracovný list doplnený o vy...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 17.03.2021 19:43
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Jar - mozaika
  Jarné mozaiky - dá sa použiť rôznymi spôsobmi. Mňa zaujali tie farby. Obrázky sú z internetu.
   
  Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 07.03.2021 18:55
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Koncoročné opakovanie 2
  Opakovanie - rozlišovacie znamienka, delenie hlások, pravopis
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 12.06.2020 12:42
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných