Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1521


 
test Vodné spoločenstvo
 Zopakovanie vodného spoločenstva, živočíchov a rastlín vodného spoločenstva.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 23.04.2020 08:58
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Doplň správne i-y po B ,M, P, R, S
 Pravopisné cvičenie zamerané na opakovanie vybraných slov po B, M, P, R a S. Nácvik pred kontrolným diktátom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 01.02.2021 12:23
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Hádaj vybrané slovo
 Poznáš vybrané slovo podľa indície. Ktoré vybrané slovo sa ukrýva za vysvetlením? B, M, P, R.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 11.01.2021 22:59
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Mikuláš a čítanie
 Našla som tu jednu staršiu báseň o Mikulášovi, ospravedlňujem sa, neviem od ktorej pani učiteľky, keďže som ju mala v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 03.12.2020 23:12
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Pravopisné cvičenia na každý deň
 5 pravopisných cvičení - tvrdé, mäkké spoluhlásky, doplň rozlišovacie znamienka, doplň správnu slabiku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 28.05.2020 11:58
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Slovné druhy - 10minútovka
 Rozcvička-zopakovanie slovných druhov na úvod hodiny.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 16.05.2021 21:47
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Záložka do knihy
 Tento rok sme si vyrobili takéto záložky do čítaniek. Veľkosť sa dá upraviť. Stred sa poskladá do harmoniky a deti si...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.09.2020 23:09
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Čítanie s porozumením
 Ide o text s úlohami o lastovičke, keďže sa nám blíži jar a ich príchod. Je to môj starší pracovný list doplnený o vy...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 17.03.2021 19:43
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test Opakujeme magnet, kompas, gravitačné pole
 Opakovanie pred písomnou prácou - magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 06.10.2020 13:07
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Opakujeme vybrané slová
 Opakovanie vybraných slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 25.02.2021 20:04
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané