Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1521


 
pdf Píšeme M
 Trénujeme písanie M.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 16.10.2022 21:45
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Ukazováčik - záložka do knihy
 Vytlačiť, zalaminovať, vystrihnúť. Slúži ako pomôcka pri čítaní textu, ako záložka do knihy či malé pravítko na podči...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 30.03.2023 19:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Píšeme M
 Trénujeme písané M a m.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.10.2022 13:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Sčítanie a odčítanie do 10 s číselnou osou
 10 príkladov na + a 10 na -. Vedľa príkladu číselná os, ktorou si môžeme pri počítaní pomôcť, zakresliť, zaznačiť.
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.12.2022 21:10
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Píšeme slová a tvoríme vety
 Pomenuj obrázok a slovo použi v krátkej vete.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 08.05.2023 19:02
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Muchy-celá abeceda
 Deťom sa muchy zapáčili - tak celá veľká tlačená abeceda. Vytlačiť, zalaminovať, nastrihať. Budeme vytvárať slabiky...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 02.10.2022 23:10
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Vianočné maľovanie podľa čísel
 Vyfarbi si vianočný obrázok podľa čísel.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 04.12.2022 20:45
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Veľkonočné rozdiely
 Nájdi rozdiely medzi obrázkami, dokresli ich a obrázky si vymaľuj.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 30.03.2023 21:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Tajomstvo v košíku s jabĺčkami
 Tri rôzne makety na výrobu košíčka.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 11.10.2022 23:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Hmyz na liste
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 16.05.2023 21:19
Komentáre v diskusii: 0