Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1064


 
pdf Slovesá a slovné druhy
 Doplň správny tvar slovesa, doplň v texte i-y, vyhľadaj v texte slovné druhy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 17.05.2021 20:11
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Predvianočné hádanky
 14 hádaniek s predvianočnou a vianočnou tematikou. Čítanie s porozumením, rozprávanie o Vianociach, zvykoch a tradíci...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.11.2020 21:49
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Mikuláš a čítanie
 Našla som tu jednu staršiu báseň o Mikulášovi, ospravedlňujem sa, neviem od ktorej pani učiteľky, keďže som ju mala v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 03.12.2020 23:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx 3. štvrťročná práca zo slovenčiny
 3. štvrťročná práca - slovné druhy, podstatné mená, prídavné mená, vybrané slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.04.2021 21:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Koncoročné opakovanie 1
 Záverečné opakovanie - zamerané na abecedu a prácu so slovom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 10.06.2020 12:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Ľudová rozprávka
 Poznámky na nalepenie do zošita na tému - Ľudová rozprávka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 12.01.2021 22:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Sčítanie a odčítanie do 100 - samostatná práca
 Samostatná práca - Sčítanie a odčítanie do 100 vedľa seba, písomné sčítanie a odčítanie, porovnávanie, číselné rady, ...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.06.2020 20:01
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Od Tatier k Dunaju
 Veľmi jednoduchý test zameraný na zopakovanie učiva z 1. časti vlastivedy. Test je formou odpovedí áno - nie.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.03.2020 14:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Koncoročné opakovanie 2
 Opakovanie - rozlišovacie znamienka, delenie hlások, pravopis
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 12.06.2020 12:42
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Kreslenie v štvorcovej sieti
 Kresli obrázky podľa predlohy. (s pravítkom - bez pravítka)
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 26.09.2021 19:51
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných