Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1524


 
url Obehová sústava-cievy-krv
 Zopakovanie si učiva o obehovej sústave hravou formou.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 04.02.2021 20:17
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Jar - mozaika
 Jarné mozaiky - dá sa použiť rôznymi spôsobmi. Mňa zaujali tie farby. Obrázky sú z internetu.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.03.2021 18:55
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Hra s vybranými slovami
 Hra s vybranými slovami. Zásobník slov mám vytlačený, zalaminovaný a z druhej strany napísané správne i-y. kartičky s...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 09.02.2021 22:50
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
test Od Tatier k Dunaju
 Veľmi jednoduchý test zameraný na zopakovanie učiva z 1. časti vlastivedy. Test je formou odpovedí áno - nie.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.03.2020 14:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Veľký jesenný list
 Veľký jesenný list zložený z jedenástich A4 - vyfarbujú žiaci vo dvojiciach, skupinách, musia sa navzájom dohodnúť. N...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 27.09.2020 20:18
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx 3. štvrťročná práca zo slovenčiny
 3. štvrťročná práca - slovné druhy, podstatné mená, prídavné mená, vybrané slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.04.2021 21:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Predvianočné hádanky
 14 hádaniek s predvianočnou a vianočnou tematikou. Čítanie s porozumením, rozprávanie o Vianociach, zvykoch a tradíci...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.11.2020 21:49
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Slovesá a slovné druhy
 Doplň správny tvar slovesa, doplň v texte i-y, vyhľadaj v texte slovné druhy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 17.05.2021 20:11
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Koncoročné opakovanie 1
 Záverečné opakovanie - zamerané na abecedu a prácu so slovom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 10.06.2020 12:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Ľudová rozprávka
 Poznámky na nalepenie do zošita na tému - Ľudová rozprávka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 12.01.2021 22:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané