Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1064


 
docx Slovné úlohy
 Slovné úlohy s použitím násobenia i delenia, sčítania aj odčítania.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 04.03.2021 20:21
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pdf Látky a ich skupenstvá
 Poznámky k učivu a pracovný list na utvrdenie preberaného učiva.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 10.09.2020 21:56
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Hra s vybranými slovami
 Hra s vybranými slovami. Zásobník slov mám vytlačený, zalaminovaný a z druhej strany napísané správne i-y. kartičky s...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 09.02.2021 22:50
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Číslovky - samostatná práca
 Zopakujme si, čo sme sa naučili o číslovkách.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 11.05.2021 22:22
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Opakujeme magnet, kompas, gravitačné pole
 Opakovanie pred písomnou prácou - magnet, magnetické pole, kompas, gravitačné pole.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 06.10.2020 13:07
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
url Vlastné podstatné mená
 Vyber správny tvar podstatného mena, ktorý doplníš do vety. Písanie všeobecných a vlastných podstatných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 17.03.2021 19:48
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Keď nás baví násobilka
 Pre šikovných žiakov, ktorí rýchlo zvládnu zadanú úlohu. Aby nevyrušovali, zabavia sa s násobilkou.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 16.02.2021 20:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx KD 3 - Opakovanie z 2. ročníka
 KD zameraný na opakovanie učiva z 2. ročníka. Námet čerpaný z Diktátov pre 3.a 4. ročník z Aitecu a trošku upravený. ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 24.09.2020 07:17
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Precvičujeme slabiky
 Precvičujeme slabiky - jednoslabičné aj viacslabičné slová. Pracovný list je možné vypísať priamo počítačom a odoslať.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 05.04.2020 20:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakujeme učivo o živočíchoch
 Pracovný list určený na zopakovanie si učiva o živočíchoch, základné prejavy, spoločenstvá, mravce, včely, úžitok zo ...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 14.05.2020 22:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané