Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1064


 
docx Prídavné mená - precvičovanie
 Pracovný list k prídavným menám. Žiaci pracujú s obrázkami, dopĺňajú prídavné aj podstatné mená. Rozširujeme slovnú z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.04.2021 20:00
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Opakujeme VS
 Doplň správne i-y do slov v tabuľke a potom vyfarbi okienka podľa pokynov. Opakovanie všetkých vybraných - nevybranýc...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 19.02.2021 22:29
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Určujeme slovné druhy vo vetách
 Urči slovné druhy vo vetách a vypracuj úlohy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 27.05.2021 09:20
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Násobenie a delenie 2,3,4,5
 Pracovné listy na precvičenie násobilky číslom 2,3,4,5.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 06.12.2020 21:52
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Opakujeme vety
 Zopakovanie čo je veta, z čoho sa veta skladá, aké vety poznáme, melódia vety, znamienka na konci vety.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 11.05.2020 19:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakujeme slovné druhy
 Opakovanie slovných druhov - urči slovné druhy vo vete, ktoré slovné druhy vo vete chýbajú, rozdeľ slová do slovných ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 20.05.2021 20:05
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pdf Opakujeme pred písomnou prácou
 Opakovanie sčítania a odčítania do 100 pod seba i vedľa seba, hodiny, slovná úloha i stavby z kociek.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 24.09.2020 21:22
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Sova - čítanie s porozumením
 Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením, výber odpovede na otázku, vytvorenie vlastnej odpovede, opakovanie o...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 05.05.2020 13:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Fenomenálne včely
 Nie je to moja práca, našla som. Inštitút aplikovanej ekológie - DAPHNE, sú to krásne a užitočné pracovné listy. Pone...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 04.05.2020 22:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Abeceda
 Vyfarbi iniciály svojho mena farbami jesene - potom k iniciálam budeme pridávať fotky, výstrižky detí. Písmená sa da...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 12.09.2021 19:33
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných