Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1064


 
pdf Abeceda v labyrinte
 Opakovanie tvarov písmen a poradia abecedy. Nájde správne poradie písmen v abecede v labyrinte. Obrázky z internetu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 27.05.2020 13:24
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Násobilka puzzle
 Nie som autorom, len som našla na internete a veľmi ma to zaujalo na spestrenie hodín matematiky. Opakujeme násobilku...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 14.04.2021 20:51
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Delenie slov na slabiky
 Pomenuj slová na obrázku a urči počet slabík. Pod obrázkom je aj pomenovanie, ktoré sa môže vymazať, prípadne pomôcť ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 29.09.2020 19:41
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Tretiaci opakujú (3)
 vybrané - nevybrané slová, ä-e, slabikotvorné spoluhláske, delenie slov na slabiky, tvrdé a mäkké spoluhlásky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.06.2021 20:39
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Lastovička - čítanie s porozumením
 Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. V prvej časti textLastovička a následne niekoľko otázok či žiaci por...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 24.05.2020 15:03
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Opakujeme slabiky
 Opakovanie slabík, skladanie slov, poprehadzované slabiky, tvorenie viet, určovanie počtu slabík v slove, delenie slo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 14.04.2020 10:23
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Samostatná práca
 Samostatná práca z matematiky - zaokrúhľovanie, premena jednotiek, násobenie a delenie, sčítanie a odčítanie, slovné ...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 22.03.2021 21:11
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Čo sme nezabudli zo SJL
 Krátke zopakovanie zo slovenského jazyka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 02.09.2020 19:32
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Pravopis na každý deň
 5pravopisných cvičení na opakovanie vybraných slov po B, M, P, R
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 08.01.2021 13:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
url Tráviaca sústava
 Úlohou žiakov je priraď časti tráviacej sústavy k obrázku.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 04.02.2021 08:11
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané