Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Margita Masiarikov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 740


   Sova - čítanie s porozumením
  Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením, výber odpovede na otázku, vytvorenie vlastnej odpovede, opakovanie o...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 05.05.2020 13:17
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Opakujeme pred písomnou prácou
  Opakovanie sčítania a odčítania do 100 pod seba i vedľa seba, hodiny, slovná úloha i stavby z kociek.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 24.09.2020 21:22
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Čo sme sa naučili 2
  Pracovný list zameraný na opakovanie - hlásky, písmeno, slabika. veta, tvorenie viet, určovanie viet, dopĺňanie y/i.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 18.05.2020 21:31
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Čo sme sa naučili 8
  Pracovný list na zopakovanie prebratého učiva. Hlásky, písmeno, slovo, slabika, vety, pravopis.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 26.05.2020 20:26
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Diktát - práca s textom
  Diktát - doplň správne i/y a následne niekoľko úloh na prácu s textom diktátu.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 25.05.2020 12:14
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Opakujeme slabiky
  Opakovanie slabík, skladanie slov, poprehadzované slabiky, tvorenie viet, určovanie počtu slabík v slove, delenie slo...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 14.04.2020 10:23
  Komentáre v diskusii: 0
   Pravda - nepravda
  Pracovný list - hra, v ktorej si zopakujeme mapu Slovenska, mierku na mape, znaky na mape, vodstvo. Označujeme len pr...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 29.09.2021 09:05
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   3. štvrťročná práca z matematiky
  3. štvrťročná práca - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, premena dĺžky, zaokrúhľovanie, slovné úlohy.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 15.04.2021 21:57
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Obrázkový diktát pre šikovných druhákov
  Obrázkový diktát - 4 zadania - pomenuj obrázky slovom s dlhou slabikou, začínajúce na tvrdú spoluhlásku, mäkkú spoluh...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 15.06.2020 22:21
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Pravopisná doplňovačka
  5 pravopisných cvičení - dopĺňanie po spoluhláske l-, po tvrdej spoluhláske, po mäkkej spoluhláske, dopĺňanie dvojhlá...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
  Pridaný: 05.06.2020 13:29
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané