Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Vajtekov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 13


 
test Literatúra 9 próza
 Opakovanie prózy, prozaických útvarov a formy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 10.03.2021 16:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakujeme 1.polrok
 opakovanie učiva 1.polroka v 9.ročníku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 18.01.2021 09:34
Komentáre v diskusii: 0

 
test Polročný test 7.ročník
 overenie vedomostí žiakov za 1.polrok z gramatky,slohu a literatúry
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 21.01.2021 09:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Opakovanie próza 7
 prehľad učivom o próze - detskej, dobrodružnej a fantastickej literatúre
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 11.03.2021 14:57
Komentáre v diskusii: 0

 
test Náuka o slove
 Opakovanie spôsobov tvorenia slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 12.02.2022 16:19
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test 8
 opakovanie literatúry za prvý štvrťrok
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 12.11.2021 12:03
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie Piesne
 základné pojmy z literárnej teórie a rozbor textov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 25.11.2020 17:33
Komentáre v diskusii: 0

 
test Výstupný test zo SJL, 8.B
 stručný prehľad vedomostí
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 10.06.2020 16:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Slovesá - zhrnutie
 definícia slovies, ich rozdelenie a gramatické kategórie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 09.03.2021 15:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Opakujeme syntax
 vetné členy, jednoduché vety, súvetia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Margita Vajteková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 15.04.2023 15:25
Komentáre v diskusii: 0