Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Muchov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 140


 
ppt Architektúra
 Prezentácia o architektúre: stručný vývoj , druhy, architekti Jurkovič-Gaudi-s prepojením na internet
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 19.12.2010 10:07
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Kresba postavy
 Kresba postavy rozpracovaná do jednotlivých krokov, pomocou geometrických tvarov.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 21.02.2018 22:15
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Kubizmus
 Kubizmuas a jeho zakladatelia, charakteristika spojená s ukážkou
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 21.11.2010 19:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Fotografia
 Prezentácia o vzniku fotogravie, druhoch a žánroch
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 21.11.2010 13:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Vianočné omaľovánky
 Vianočné omaľovánky
Predmet: Náboženská výchova, Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2010 18:03
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Impresionizmus, expresionizmus
 Prezentácia charakterizujúca umelecké smery impresionizmus, expresionizmus a ich hlavných predstaviteľov
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 21.11.2010 18:01
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
avi HUDBA V OBRAZE, OBRAZ V HUDBE
 Video vytvorené zo zvukových ukážok, ktoré sú vyjadrené obrazom a naopak, je treba si predstaviť hudbu k obrazom.
Predmet: Výchova umením
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 24.10.2012 23:35
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Kubizmus pre 5.ročník
 Kubizmus a jeho predstavitelia, doplnené o práce žiakov
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 17.03.2011 12:01
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Záverečná správa z lyžiarskeho výcviku
 Záverečná správa z lyžiarskeho výcviku
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 06.12.2010 21:04
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Zborník ľudových piesní
 Obsahový štandard:Obraz v hudbe, hudba v obraze – hľadanie vzťahov medzi hudobným a výtvarným vyjadrovaním. Hľadanie ...
Predmet: Výchova umením
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Muchová (Spojená škola, Pohronská Polhora)
Pridaný: 22.11.2011 10:40
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných