Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Miriama Majirsk��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 217


   OD ROMANTIZMU K ZAČIATKOM REALIZMU
  Tento dokument obsahuje prezentáciu na učivo: Od romantizmu k začiatkom realizmu.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 17.05.2011 10:57
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Ján Botto - Smrť Jánošíkova
  Dokument obsahuje obsah básne Smrť Jánošíkova.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 21.06.2011 10:13
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Tajničky zo SJL od žiakov
  Tento dokument obsahuje tajničky zo SJL, ktoré vytvorili moji žiaci. Tieto tajničky slúžili žiakom na opakovanie učiv...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 12.05.2011 14:57
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Slovenský jazyk učebnica pre 4 ročník
  Túto učebnicu som našla na internete. Verím, že pomôže aj takýmto formátom. Autorky učebnice sú : Caltíková, Lauková,...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 11.11.2011 13:20
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Literatúra a umenie - prezentácia
  Tento dokument obsahuje prezentáciu na tému umenie a literatúra.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 25.05.2011 15:50
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Epika- poznámky
  Tento dokument obsahuje stručné a výstižné poznámky z epiky. Poznámky sú vhodné pre stredoškolákov.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 09.03.2011 13:21
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Delenie viet
  Dokument obsahuje poznámky k téme DELENIE VIET, zahrňuje aj DRUHY SÚVETÍ.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 02.06.2011 15:52
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Testík
   
  Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 11.11.2011 10:44
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Akí sú moji žiaci
   
  Predmet: Všeobecné
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 24.11.2011 18:05
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   NOVELY A POVIEDKY PO R. 1945
  Dokument obsahuje predstaviteľov noviel a poviedok po roku 1945.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Miriama Majirská (Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia)
  Pridaný: 30.05.2011 14:36
  Komentáre v diskusii: 0