Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Monika Brtkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 194


 
doc časovo-tematický plán zo slovenského jazyka pre 2.ročník
 Časovo- tematický plán slovenskej gramatiky a písania so štvorhodinovou týždennou dotáciou. ( 1 hodina pridaná v rámc...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 29.08.2009 12:40
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Tematický vých.-vzdel. plán z CIT a písania pre 3.ročník ISCED1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2010 17:38
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc časovo- tematický plán z čítania
 Časovo- tematický plán s trojhodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 26.08.2009 19:10
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Časovo- tematický plán z prírodovedy pre 1.ročník
 Časovo- tematický plán s 1hodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2009 15:24
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Abeceda v básničke
 Na základe publikovaných riekaniek a krátkych epických textov prezentované písmená abecedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 01.10.2009 13:58
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc časovo- tematický plán z informatickej výchovy
 Časovo- tematický plán s hodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Informatická výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 26.08.2009 19:06
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Časovo- tematický plán z hudobnej výchovy pre 1.ročník
 časovo-tematický plán s 1hodinovou týždennou dotáciou.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 06.09.2009 15:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Program na Akadémiu Mesiac úcty k starším
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 29.09.2009 21:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Časovo-tematický plán z telesnej výchovy
 Časovo- tematický plán sa opiera o trojhodinovú týždennú dotáciu, pričom jedna z daných hodín je relaxačná hodina.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 26.08.2009 18:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Program na Vianočnú akadémiu
Predmet: Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Brtková (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 02.12.2009 08:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané