Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Soňa Beňušová
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 62


 
docx Zlomky
 pracovný list na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie zlomkov aj so slovnými úlohami
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 23.02.2021 11:20
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Povrch a objem telies
 Pracovný list na výpočet povrchu a objemu telies: kocka, kváder, hranol, ihlan , valec.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 27.01.2022 15:55
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Priama a nepriama úmernosť, mierka mapy
 Pracovný list - priama a nepriama úmernosť, mierka mapy
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 27.01.2022 15:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Percentá, promile - Opakovanie
 Pracovný list na opakovanie pred písomnou prácou z percent a promile
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 14.01.2022 13:46
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt ALKALICKÉ KOVY.ppt
 Prezentácia o prvkoch I. A skupiny s videom znazorňujúcim reakciu Li, Na, ... Cs s vodou.... velmi zaujímavé. Video...
Predmet: Chémia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 06.12.2010 20:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Deliteľnosť
 Matematická rozprávka o Mrázikovi obsahuje 12 slovných úloh na kritéria deliteľnosti, najmenší spoločný násobok a naj...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 16.12.2020 10:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Percentá, promile, diagamy
 Písomná práca alebo pracovný list na opakovanie učiva
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 11.01.2022 20:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Deliteľnosť prirodzených čísel
 Písomná práca na tému deliteľnosť prirodzených čísel.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 03.11.2020 01:38
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pomer, mierka, úmernoť
 Pracovný list na opakovanie tém pomer, mierka mapy, priama a nepriama úmernosť
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 14.01.2022 13:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PYtagorova veta
 Pracovný list - pytagorova veta, prepísané príklady z rôznych zbierok
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Soňa Beňušová (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 09.12.2021 21:56
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný