Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Veronika Dibalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 38


 
docx Pracovný list zo SJL
 Precvičovanie delenia slov na slabiky, určovanie hlások
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 24.02.2011 23:12
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Obvod trojuholníka, skupinová práca
 výpočet obvodu trojuholníka, presné meranie v milimetroch
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 13.03.2009 21:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Páli ti to-diplom
 diplom pre víťaza súťaže PÁLI TI TO
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 13.03.2009 21:27
Komentáre v diskusii: 0

 
mp3 Pieseň F tom vígľašskom peknom zámku, SLAVIK 2011
 Inštrumentálny doprovod k piesni zo zborníka na súťaž Slávik Slovenska 2011
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 23.03.2011 22:10
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xlsx Príklady na sčítanie a odčítanie s prechodom do 20, 2.ročník
 Takéto príklady dávam deťom na doma, každý deň si precvičia 1 odstavec, namiesto cvičného zošita
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 16.01.2011 18:13
Komentáre v diskusii: 0

 
doc M-skupinová práca , rozpočet na stavbu domu
 Opakovanie násobenia, sčítania, skupinová forma práce. Práca s eurom.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 13.03.2009 21:15
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL, precvičujeme slabiky
 Pracovný list na precvičenie delenia slov na slabiky, určovanie počtu slabík.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 23.03.2011 22:33
Komentáre v diskusii: 0

 
doc plagát na magnetickú tabuľu-matematické operácie
 pomôcka na matematiku, súčet, súčin, rozdiel, podiel názorne
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Dibalová (ZŠ Divín)
Pridaný: 13.03.2009 21:21
Komentáre v diskusii: 0