Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Veronika Luptovsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 462


 
pdf Vety o logaritmoch
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 05.06.2020 15:26
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Obvod trojuholníka
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 28.11.2021 11:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Povrch kocky
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 06.02.2022 18:03
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Koncoročná písomná práca pre II. ročník učebného odboru
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 05.06.2018 09:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Číslicová technika
Predmet: Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 07.09.2014 12:43
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Vážený a aritmetický priemer
 Veľmi pekne spracované video na vysvetlenie daných pojmov: https://www.youtube.com/watch?v=2GGlDYfVexk
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 04.06.2020 17:40
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Obvod nepravidelného rovinného útvaru.
 Vhodné aj na opakovanie pre 9. ročník.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 01.02.2021 10:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx TVVP INF I.E
Predmet: Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 22.09.2014 17:03
Komentáre v diskusii: 0

 
url Pascal - základné pojmy
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 27.10.2014 17:48
Komentáre v diskusii: 0

 
doc DomácaUlohaNa13.5.2011-7.ročnik.doc
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (ZŠ s MŠ Likavka)
Pridaný: 12.05.2011 20:14
Komentáre v diskusii: 0