Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Buransk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 14


 
test Have got/has got
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 16.04.2021 09:31
Komentáre v diskusii: 0

 
test Človek minulosti a človek súčasnosti
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 15.02.2021 19:52
Komentáre v diskusii: 0

 
test Múzeá, mapy, sviatky
 Krátky test zameraný na opakovanie múzeí, mapy a významných sviatkov
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 15.12.2020 10:41
Komentáre v diskusii: 0

 
test Bájky, báje
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 25.03.2021 21:05
Komentáre v diskusii: 0

 
test Past simple and past continuous
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 10.03.2021 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
test Grécko bájí a povestí
 Test z prvého obdobia grécky ch dejín.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 19.01.2021 19:54
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Slovesá, príslovky, priama reč
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 18.04.2021 23:21
Komentáre v diskusii: 0

 
test Stredoveké Uhorsko
 Test obsahuje 17 otázok s výberom odpovedí. Vždy je iba jedna odpoveď správna.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 14.12.2020 18:20
Komentáre v diskusii: 0

 
test Stopy minulosti okolo nás
 Krátky test zameraný na opakovanie historických prameňov, mapa a významné sviatky.
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 15.12.2020 10:38
Komentáre v diskusii: 0

 
test Staroveké Grécko
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Buranská (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 16.02.2021 23:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný