Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Kalusov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 64


 
docx Previerka z matematiky pre 4.ročník.
 Opakovanie učiva z matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.05.2015 22:04
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Výstupná previerka z matematiky pre 3.ročník
 Zhrnutie učiva 3.ročníka.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.06.2016 10:24
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Pracovné listy - prípravné obdobie
 Šlabikár Štefeková - Culková, PL na precvičenie určovania prvej hlásky v slove.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.09.2017 12:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Výstupná previerka z matematiky pre 3.ročník
 Zhrnutie učiva 3.ročníka primárneho vzdelávania.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 17.06.2014 18:29
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx PL - rozlišovacie znamienka.
 Pracovný list na čitateľskú gramotnosť. Vhodný na samostatné vypracovanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 27.10.2014 18:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Test z násobenia a delenia do 100
 Preverenie vedomostí z násobenia a delenia v obore do 100 formou testu.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.03.2013 19:39
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Slovné úlohy pre 4.ročník
 Slovné úlohy na opakovanie učiva 4.ročníka.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.06.2013 20:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Písomná práca
 Písomná práca z doteraz prebratého učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.04.2021 17:58
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Násobenie a delenie v obore do 100.
 Násobenie a delenie v obore do 100. Zadania pre 2 skupiny.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.12.2012 11:20
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Výstupná previerka pre 1.ročník
 Zhrnutie učiva 1. ročníka.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.06.2014 16:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané