Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Kalusov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 64


 
docx Trojciferné čísla - test
 Preverenie vedomostí o trojciferných číslach formou testu. Test je zameraný na čitateľskú gramotnosť.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.01.2014 19:15
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Výstupná previerka z matematiky pre 2.ročník
 Výstupná previerka z matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.06.2015 20:14
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Násobenie a delenie v obore do 20
 Previerka z násobenia a delenia do 20 zameraná na čitateľskú gramotnosť.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.11.2013 18:10
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakovacia previerka
 Opakovanie násobenia a delenia, počítania do 10 000 bez prechodu, zaokrúhľovania rôznymi spôsobmi.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 22.03.2017 18:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Matematické úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť - 2. časť
 Úlohy zamerané na pochopenie zadania. Vyhľadávanie potrebných informácií z tabuľky.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 18.05.2013 17:21
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Nácvik čítania
 Šlabikár Štefeková - Culková. Skladanie slov z otvorených slabík podľa nápovedného obrázka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.10.2017 13:51
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Vesmír - previerka
 Zhrnutie učiva o vesmíre formou previerky.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.11.2016 19:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Nácvik čítania 2
 Šlabikár Štefeková - Culková. Pracovné listy zamerané na skladanie slov z otvorených slabík na základe nápovedného o...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.10.2017 18:24
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Previerka z vlastivedy, 3.ročník
 Preverenie všeobecných poznatkov o SR. Orientácia a vyhľadávanie na mape.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.01.2012 15:21
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Poznávanie písmen
 Pracovný list na zistenie poznania písmen veľkej tlačenej abecedy a identifikácie prvej hlásky v slove. Šlabikár Šte...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.09.2017 19:41
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané