Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Kalusov��




Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 64


 
docx Precvičovanie druháckeho učiva zo SJ.
 Precvičovanie druháckeho učiva zo SJ formou samostatnej práce.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 15.04.2015 18:28
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Slovné úlohy z M - 4.ročník
 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.09.2011 14:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovné listy - prípravné obdobie
 Šlabikár Štefeková - Culková, pracovné listy na poznávanie písmen, delenie slov na slabiky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.09.2017 19:38
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Texty na nácvik čítania
 Šlabikár Štefeková - Culková. Doplnkové texty na nácvik čítania.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 18.10.2017 20:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Polročná previerka zo SJ
 Písomná práca obsahuje prepis textu, vyznačovanie samohlások a dvojhlások, usporiadanie podľa abecedy, písanie adresy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.01.2019 21:34
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Čitateľská gramotnosť v 1.ročníku
 Samostatná práca zameraná na čitateľskú gramotnosť.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 21.01.2018 13:38
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Fonetika hlások - Hupsov šlabikár
 Pracovný list zameraný na fonetiku prvej hlásky v slove.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.09.2013 18:52
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Počítanie do 100.
 Pracovný list vhodný na samostatnú prácu alebo previerku.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.02.2015 20:06
Komentáre v diskusii: 0

 
flipchart Pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláskach.
 Pracovné listy na interaktívnu tabuľu na precvičenie pravopisu po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Vhodné využiť na v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.01.2015 20:49
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Aplikačné úlohy
 Aplikačné úlohy pre štvrtákov.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.06.2017 19:41
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané