Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Petr����ov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 34


 
pptx Rozdiel čísel s grafickým znázornením
 Rozdiel čísel s grafickým znázornením.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 07.05.2020 10:52
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Doplň r, ŕ
 Deti tvoria slová dopĺňaním r, ŕ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 25.05.2020 23:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Slová s dz, dž
 Deti tvoria slová dopĺňaním dz, dž.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 19.05.2020 07:48
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx How many...?
 Precvičenie väzby How many are there? There are ... .
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 04.05.2020 23:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Porovnávanie a triedenie čísel
 Deti vyberajú a triedia čísla podľa zápisu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 19.05.2020 23:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Odčítanie
 Odčítanie do 20.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 22.05.2020 09:03
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Read and draw
 Žiak si prečíta krátky text a nakreslí podľa neho obrázok. Úloha zameraná na reading coprehension.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 14.06.2020 09:15
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Precvičovanie učiva
 Pracovný list určený na precvičovanie slovnej zásoby - toys, numbers, väzby I can see...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 14.06.2020 09:09
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Dopĺňanie čísel do tabuľky
 Doplň číslo do tabuľky o menej, o viac...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 30.04.2020 08:35
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Urči počet
 Túto prezentáciu som vytvorila na ZOOM hodinu. Deti mali kartičky s číslami a zdvíhali číslo so správnym počtom.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 08.05.2020 00:11
Komentáre v diskusii: 0