Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Puchalov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 243


   Uleť s knihou - Prečo čítať knihy?
  Materiál na nástenku - dôvody, prečo čítať knihy, na konci sú aj záložky, ktoré žiakom vytlačím a ak niekto bude mať ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 24.08.2020 17:15
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Vstupný test zo slovenského jazyka 5. roč. + riešenie aj bodovanie
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 15.09.2019 15:27
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   literárne pojmy 4. roč. 1. časť
  Učivo čítania 4. roč. som rozdelila na 4 časti a rozhodla som sa, že pred Komparom si so žiakmi budeme postupne tieto...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 14.03.2019 15:40
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   literárne pojmy 4. roč. 2. časť
  Práca s ukážkou a opakovanie pojmov: poézia/próza, umelecký/vecný text, autorská rozprávka, znaky rozprávky, Hans Chr...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 25.03.2019 19:00
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Jazykový štýl_Slohový postup_ Slohový útvar
  Prezentácia na vyvodenie rozdielu medzi jazykovým štýlom, slohovým postupom a slohovým útvarom.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 16.06.2019 14:58
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   vstupný test 7. roč. - jednoduchší + riešenie a bodovanie
  Vstupný test pre 7. roč., resp. výstupný pre 6. roč., jednoduchší, upravený pre daný ročník (kvôli korone) + riešenie...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 28.09.2020 17:24
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Slovesá: teória + precvičenie
  Slovesá - prehľad v prezentácii, teória + precvičenie.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 10.02.2021 14:28
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Slovná zásoba - vyvodenie učiva + úlohy
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 14.10.2020 20:03
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   PL zámená a číslovky
  PL zameraný na precvičenie zámen a čísloviek.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 25.04.2019 15:44
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Výstupný test zo SJL 5. roč. s riešením a bodovaním
  Vytvorila som výstupný test zo slovenského jazyka a literatúry pre piatakov, obsahuje aj riešenie a bodovanie. Naši p...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 13.06.2020 20:21
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný