Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 261


 
ppt Zámená
 Základné delenie zámen, inšpirované zborovňou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 24.02.2020 18:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Slovná zásoba - krátka previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.10.2020 18:47
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Človek v premenách priestoru a času - PL na opakovanie (podľa učebnice)
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.03.2020 21:07
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Klasické Grécko - I. časť
 Úvod k dejinám klasického Grécka: Grécko-perzské vojny.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.11.2019 12:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Prídavné mená - akostné/vzťahové, stupňovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 09.04.2020 21:52
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Zámená - súhrn pre žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.10.2020 18:49
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Diplom - Čitateľ triedy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 19.06.2019 22:17
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Vek rozumu - osvietenstvo: otázky s riešením
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 24.04.2020 14:52
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Príslovky, predložky - previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.02.2020 16:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pravopisné cvičenie/doplňovačka s riešením 4
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.05.2020 11:31
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný