Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
docx Čo dobré môžeš urobiť v predvianočnom čase
 Súbor patrí k téme adventný kalendár - pozri môj návrh na adventný kalendár v rovnomennom súbore.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.11.2019 20:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Svetové náboženstvá - prehľad v tabuľke
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 20.05.2020 21:15
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx slovesá - krátka pravierka
 Krátka previerka zo slovies. Vytlačiť a rozstrihať. Žiaci písali už len odpovede do previerkového zošita.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 15.06.2019 21:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Určovanie storočí - precvičovanie
 Precvičovanie storočí, tisícročí a zakresľovanie na časovú priamku. Dokument pripravený tak, že sa dajú vytlačiť 2A5 ...
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.09.2019 18:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Sovietizácia Československa – pracovný list
 Sovietizácia Československa – pracovný list (učebnica dejepisu s. 96 – 97).
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Krátka previerka - cudzie slová
 Krátka previerka zameraná na cudzie slová: pravopis + význam. Pripravené tak, že môžete vytlačiť 2 A5 na 1 A4.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.11.2021 10:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vzor mesto - PL s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 11.02.2020 17:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Určovanie storočí - previerka
 Krátka previerka na určovanie storočí, tisícročí a zápis na časovú priamku.
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 02.10.2019 16:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Delenie prídavných mien - prehľad
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 09.09.2020 19:40
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Adventný kalendár - môj návrh
 Napadlo mi tento rok vyrobiť do triedy adventný kalendár podobný tomu na titulnej fotografii (náhľade). Verím, že neb...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.11.2019 20:32
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných