Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 261


 
docx slovesá - krátka pravierka
 Krátka previerka zo slovies. Vytlačiť a rozstrihať. Žiaci písali už len odpovede do previerkového zošita.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 15.06.2019 21:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Vzor mesto - PL s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 11.02.2020 17:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Sovietizácia Československa – pracovný list
 Sovietizácia Československa – pracovný list (učebnica dejepisu s. 96 – 97).
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Tatársky vpád - poznámky pre žiakov
 Poznámky podľa učebnice z učiva Tatársky vpád, pripravené tak, že môžete rovno vytlačiť aj dve A5 na jednu A4.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 26.11.2019 20:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Určovanie storočí - previerka
 Krátka previerka na určovanie storočí, tisícročí a zápis na časovú priamku.
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 02.10.2019 16:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Adventný kalendár - môj návrh
 Napadlo mi tento rok vyrobiť do triedy adventný kalendár podobný tomu na titulnej fotografii (náhľade). Verím, že neb...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.11.2019 20:32
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Reformácia a protireformácia_otázky s riešením
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.04.2020 16:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Delenie prídavných mien - prehľad
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 09.09.2020 19:40
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Olympijské hry
 Prezentácia o olympijských hrách - zaujímavosti aj všeobecnosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 20.11.2019 22:12
Komentáre v diskusii: 0

 
png Vzory - rozcvička
 Malá rozcvička na určovanie vzorov - ideálne, keď máte dataprojektor, ktorým premietnete žiakom obrázok. Je to aktivi...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 15:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný