Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 261


 
docx Zápis pri čítaní knihy, resp. po prečítaní knihy + môj návrh povinného čítania pre piatakov
 Šablóna na zápis pri čítaní, resp. po prečítaní knihy ako pomôcka pre mojich žiakov, nakoľko sa nestotožňujem s čitat...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 09.09.2019 19:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Komunikácia - základné pojmy
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 30.09.2020 16:43
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Opis osoby - vysvetlenie, úloha
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.05.2020 14:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakovanie základných literárnych pojmov na začiatku 5. roč.
 Opakovanie základných literárnych pojmov na začiatku 5. roč. pre zábudlivcov. Dokument je pripravený tak, že po vytla...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 08.09.2019 16:46
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Opis zvieraťa - podrobný postup
 Upravená prezentácia (pôvodná už na zborovni je, autorkou je p. uč. Klára Vrbová) o opise zvieraťa - podrobný postup,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 18.03.2020 17:38
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Určovanie gramatických kategórií - podstatné, prídavné mená a slovesá + riešenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 28.05.2020 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Piesne - prehľad pre žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 12.06.2020 15:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Rozlíšenie základných a radových čísloviek - pomôcka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 10.02.2021 21:28
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Prídavné mená - všeobecný úvod, delenie. Akostné prídavné mená.
 Pri prezentácii som čerpala aj z cudzích materiálov, ktoré boli uverejnené v zborovni.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 24.03.2020 11:32
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Pravidlo o rytmickom krátení - vysvetlenie, príklady, cvičenie s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 05.05.2020 14:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných