Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
png Vzory - rozcvička
 Malá rozcvička na určovanie vzorov - ideálne, keď máte dataprojektor, ktorým premietnete žiakom obrázok. Je to aktivi...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 15:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Interview s Martinom Lutherom
 Bonusová úloha pre žiakov, ktorí majú záujem robiť aj kreatívnejšie úlohy, a tak prehĺbiť svoje vedomosti.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 13.04.2020 13:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Európa humanistov a vedcov - poznámky pre žiakov
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 16:36
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Doba kovov - previerka
 Krátka previerka z doby kovov - doby medenej, bronzovej a železnej.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.10.2019 20:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Gramatické záchranné koleso - gramatická pomôcka pre žiakov
 Pomôcka pre žiakov pri písaní diktátov a pravopisných cvičení alebo pravidlá, na ktoré žiaci vždy zabúdajú.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.04.2020 15:45
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Alfred Nobel - čítanie s porozumením
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.06.2019 19:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Diplom - pochvala za výborný prospech - chlapci
Predmet: Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 21.06.2019 17:33
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf J. Verne: Dvadsaťtisíc míľ pod morom (práca s textom)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.05.2020 13:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Skladba - previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 06.02.2020 16:10
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Staroveký Rím - otázky na opakovanie
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 10.02.2020 21:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané