Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
docx Krátka previerka - zvuková rovina
 Krátka previerka vhodná aj pre vyššie ročníky na stručné zopakovanie zvukovej roviny jazyka. Aspoň moji ôsmaci si pam...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 17.11.2021 10:53
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Humanizmus a renesancia - krátka previerka
 Krátka previerka z tém o humanizme a renesancii. Žiaci dostanú krátku previerku a môžu si vybrať buď variant A alebo ...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 03.03.2020 19:04
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Dominát - tajnička
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 04.02.2020 20:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slovná zásoba - previerka
 Previerka zo slovnej zásoby: pojem slovná zásoba, slovníky, členenie slovnej zásoby, odvodzovanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 01.12.2021 18:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Diplom - pochvala za zastupovanie triedy v detskom parlamente
Predmet: Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 23.06.2019 13:15
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Vianočná pošta POHODOVO
 Ak chcete so žiakmi na PVC alebo výtvarnej urobiť v predvianočnom čase niečo pekné aj pre iných ľudí, môžete sa skúsi...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.11.2019 20:53
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kultúra, veda a technika v medzivojnovom období - previerka
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Oliver Twist - Test z povinného čítania
 Test po prečítaní knihy Oliver Twist.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 23.11.2019 22:07
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Krátka previerka - ľudová slovesnosť
 Krátka previerka z tematického celku o ľudovej slovesnosti v 6. roč.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.10.2021 15:32
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Odboj - prezentácia
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:27
Komentáre v diskusii: 0