Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 255


 
pptx Kultúra, veda a umenie v stredoveku - vysvetlenie, otázky + riešenie
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.05.2020 22:15
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Od Tatier po Oravu
 Rozdelila som tematický celok Od Tatier k Dunaju na viacero častí, z ktorých žiaci písali previerku. Dala som na výbe...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 11.02.2019 17:20
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Hlavné svetové náboženstvá - kresťanstvo, judaizmus, islam + otázky a riešenie
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 21.05.2020 16:59
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Pravopisné cvičenie/doplňovačka s riešením 2
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 27.04.2020 21:15
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovný list: Precvičujeme všetko o prídavných menách - s riešením
 Komplexné opakovanie prídavných mien - rôzne druhy cvičení s riešením.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 28.04.2020 15:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Vstupný test 6. roč. - jednoduchší + riešenie a bodovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 23.09.2020 14:58
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Pravidlo o rytmickom krátení - vysvetlenie, príklady, cvičenie s riešením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 05.05.2020 14:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx PL - prídavné mená: gramatické kategórie, stupňovanie, rytmické krátenie + RIEŠENIE
 Pracovný list na komplexné precvičenie prídavných mien pre žiakov 5. roč. Úlohy vychádzajú z úryvku od H. CH. Anderse...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.04.2020 13:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx literárne pojmy 4. roč. 1. časť kratšia verzia
 opakovanie pojmov: umelecký/vecný text, poézia/próza, verš/rým/strofa, kapitola/odsek, prirovnanie, zdrobnenina, pore...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 18.03.2019 16:24
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Ako sa žilo v stredoveku - vysvetlenie + úlohy
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 29.04.2020 17:31
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných