Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Puchalov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 243


   Od Tatier po Oravu
  Rozdelila som tematický celok Od Tatier k Dunaju na viacero častí, z ktorých žiaci písali previerku. Dala som na výbe...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 11.02.2019 17:20
  Komentáre v diskusii: 0
   Ivan Krasko - Otcova roľa
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 22.02.2020 12:51
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Význam slov - jednovýznamové a viacvýznamové slová, homonymá - vysvetlenie, úlohy, riešenie
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 12.05.2020 13:55
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   PL - prídavné mená: gramatické kategórie, stupňovanie, rytmické krátenie + RIEŠENIE
  Pracovný list na komplexné precvičenie prídavných mien pre žiakov 5. roč. Úlohy vychádzajú z úryvku od H. CH. Anderse...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 22.04.2020 13:59
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Pracovný list: Precvičujeme všetko o prídavných menách - s riešením
  Komplexné opakovanie prídavných mien - rôzne druhy cvičení s riešením.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 28.04.2020 15:37
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Číslovky
  Základné delenie a pravopis čísloviek, inšpirované zborovňou.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 24.02.2020 18:28
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Opakovanie literatúry pre piatakov
  Opakovanie literatúry pre piatakov - práca s ukážkami (báseň, povesť).
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 26.05.2020 18:16
  Komentáre v diskusii: 0
   Výstupný test SJL 5. roč.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 16.06.2019 14:34
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Pravidlo o rytmickom krátení: vzor pekný/cudzí
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 20.04.2020 14:22
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Zámená
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
  Pridaný: 25.02.2020 20:09
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný