Teach for Slovakia

Prezident Andrej Kiska osobne podporil projekt Teach for Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť deťom z problémových rodín pri zvládaní učiva na základných školách. Do projektu sa zapojili mladí a úspešní ľudia, ktorí v niektorých prípadoch opustili... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  20.07.2014 07:21  |  Počet komentárov: 2   |    

GOOD JOB!!!

diskusia o dobe určitej pre učiteľov speje k zdarnému koncu .... čas 34,20  http://www.joj.sk/relacia-noviny/noviny-archiv/2014-07-15-velke-noviny-tv-joj.html ... pokračovanie článku

Ľudovít Sebelédi  |  15.07.2014 20:49  |  Počet komentárov: 7   |    

Informatika na ZŠ

Milí kolegovia, pred asi rokom som tu reklamovala svoju učebnicu informatiky pre prvý stupeň na základnej škole. Nuž a tento rok som začala chystať pokračovanie. ... pokračovanie článku

Silvia Bodláková  |  09.07.2014 14:16  |  Počet komentárov: 7   |    

Niekoľko odporúčaní novému ministrovi školstva

Krátky text, ktorý venujem novému ministrovi školstva Petrovi Pellegrinimu. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  03.07.2014 17:06  |  Počet komentárov: 23   |    

List Bielej Vrany Ota Žarnaya premiérovi Ficovi

Premiér Robert Fico povedal, že ľudia môžu korupciu nahlasovať priamo jemu. Prepustený učiteľ Oto Žarnay mu teda napísal... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  02.07.2014 16:56  |  Počet komentárov: 3   |    

Konferencia Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách

Dávam Vám do pozornosti zaujímavú konferenciu pre učiteľov ZŠ s názvom "Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách", ktorá sa bude konať 3. a 4. júla 2014 v hoteli Grand v Jasnej. Účasť je bezplatná. ... pokračovanie článku

Henrieta Kohútová  |  26.06.2014 11:36  |  Počet komentárov: 2   |    

Vyhodnotenie dotazníka ku kariérnemu rastu a kreditovému systému - zákon č. 317/2009

Slovenská komora učiteľov realizovala v dňoch 30. mája až 16. júna 2014 medzi učiteľmi online dotazník k zákonu č. 317/2009. Dotazník sa týkal vybraných okruhov otázok k tomuto zákonu. Do dotazníka sa až do vyhodnotenia ... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  17.06.2014 18:33  |  Počet komentárov: 2   |    

NEUVERITEĽNÉ A HANEBNÉ

Nielen nás, členov NŠO veľmi pobúril prípad, ktorý sa udial na Špeciálnej škole v Sobranciach, prípad nehanebného konania riaditeľky školy, ktorý jednoznačne patrí pred súd. Viete o podobných prípadoch? ... pokračovanie článku

Mária Grafová  |  15.06.2014 23:32  |  Počet komentárov: 6   |    

Ešte k prijímacím skúškam

Podľa oficiálnych zistení Štátnej školskej inšpekcie, ktoré práve držím v rukách, pri prijímacích skúškach 2014 nedodržali zákon aj tieto stredné školy, resp. pochybili ich riaditelia:Gymnázium P. de Coubertina PiešťanySPŠ elektrotechnická... ... pokračovanie článku

Miloš Gábriš  |  15.06.2014 20:50  |  Počet komentárov: 3   |    

Prijímacie pohovory na stredné školy

Počas tohtoročných prijímacích pohovorov na stredné školy sa stalo, že niektoré SŠ nerešpektovali rozsah učiva, ktoré sa nachádza v ISCED 1 a ISCED 2. Problém bol v tom, že išli nad rámec tohto učiva. Ak viete o konkrétnych príkladoch, kde k... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  23.05.2014 20:30  |  Počet komentárov: 5   |