Čo je to Záznam z hodiny
Záznam z hodiny je aplikácia pre mobilný telefón, ktorá umožňuje učiteľovi sprístupniť obsah hodiny aj so žiakmi, ktorí neboli fyzicky prítomní. Môže ísť o celú hodinu, alebo jej časti a toto riešenie nie je navrhnuté iba pre obdobie koronakrízy, aj keď práve teraz nájde najväčšie využitie. Všetko je pripravené tak, aby ovládanie aplikácie bolo čo najjednoduchšie a nemuseli ste si robiť svoju prácu dvakrát.

Máte aktivovaný balíček Bezkriedy PLUS, Vaši učitelia môžu Záznam z hodiny ihneď používať. Na ešte lepšie využívanie Záznamu z hodiny môžete učiteľom objednať stojany na mobily.