Prečo Neučit 2x?
  1. Neučte 2X - ak je časť žiakov jednej triedy v škole a časť doma, učiteľ musí po svojej pracovnej dobe "nastúpiť na druhú zmenu" a zabezpečiť náhradu hodiny žiakom, ktorí neboli prítomní. Záznam z hodiny je riešenie, ktoré umožní zdieľať učiteľovu námahu na hodine s týmito dvomi skupinami žiakov bez zbytočnej dodatočnej práce.

  2. Všetko v mobile - mobilný telefón sa stal bežným doplnkom každého z nás (či nás to teší, alebo nie). Preto sme sa rozhodli pre túto funkciu zvoliť zariadenie, ktoré bežne používate a nebudete sa nič iné musieť učiť. Či ide o natočené videa, nahratie zvuku, alebo vytvorenie fotografie, všetko je maximálne intuitívne.

  3. Jednoduchá obsluha – pri tvorbe aplikácie sme kládli zvláštny dôraz na jej jednoduché ovládanie a zrozumiteľný postup - našim cieľom je Vám pomôcť s prácou, nie Vám ju pridávať 😊. Vďaka záznamu z hodiny vyriešite dilemu s rozdelenou triedou niekoľkými klikmi v mobile.

  4. Internet v triede - ešte stále nie je samozrejmosťou, ale aj na to sme mysleli. Pri vytváraní záznamu z hodiny nemusíte byť pripojení k sieti. Aplikácia uloží vytvorený záznam a následne ho môžete zaslať žiakom, keď sa po hodine dostanete k pripojeniu na internet.

  5. Máte hotovo - žiadne dupľovanie pracovnej náplne, učivo vysvetlíte iba raz počas hodiny, následne Vás čaká už iba niekoľko klikov v aplikácii.