Ďalšie výhody Záznamu z hodiny
  1. Nielen počas korony – Záznam z hodiny môžete používať na vylepšenie výučby kedykoľvek, nie iba počas koronakrízy. Či už ide o chýbajúcich žiakov, alebo doplnok pre všetkých, záznam z hodiny je vhodným doplnkom.

  2. Rozdelená trieda - aj mimo súčasný stav je bežné, že nie všetci žiaci sú prítomní na vyučovaní, v chrípkových obdobiach často v hojnom množstve.

  3. Možnosť vrátiť sa k učivu – je ďalším spôsobom, ako využiť túto novú funkciu.
    K prebratému učivu sa môžu pohodlne vrátiť všetci žiaci, ktorým záznam sprístupnite.

  4. Pomoc rodičom – hlavne mladším deťom musia pri učení pomáhať aj rodičia. Tí však nemajú všetky Vaše schopnosti a znalosti, preto často potrebujú pomoc aj oni sami. Záznam z hodiny slúži aj pre nich na uľahčenie domáceho učenia a získanie prehľadu o preberanom učive.