Čo všetko môžem poslať žiakom
Podstatou Záznamu z hodiny je vytváranie fotografií, zvukových nahrávok a videí učiteľom počas hodiny. Po hodine systém odošle vytvorené záznamy žiakom. Zaznamenávanie sa deje pomocou mobilného telefónu a špeciálnej aplikácie, ktorá je súčasťou mobilnej Zborovne. Na vytvorenie Záznamu z hodiny teda učiteľ potrebuje iba mobilný telefón s nainštalovanou aplikáciou Zborovňa.

Pomocou fotiek

 • Úlohu z učebnice
 • Pracovný list
 • Poznámky z tabule
 • Žiacke práce

Pomocou audio

 • Výklad
 • Pieseň
 • Správnu výslovnosť
 • Čo sa budeme dnes učiť


Prostredníctvom videa

 • Pozdrav kamarátom
 • Záznam z aktivity
 • Záznam z objektu
 • Báseň

Cez dokumenty a informácie

 • Prezentáciu použitú na hodine
 • Pracovný list
 • Zadanie Domácej úlohy
 • Čo bude na písomke?