ODiV - online dištančná výučba

Ostatná karanténa ukázala, že významná časť učiteľov nie úplne zvládla prechod na domácu výučbu. Dištančné online vzdelávanie nie je len zasielanie úloh do správy, aj keď veľa učiteľov to práve takto realizovalo. Existuje veľa moderných atraktívnych metód online výučby, ale na ich plnohodnotné využívanie je potrebný v prvom rade vyškolený učiteľský zbor. Vzdelávať učiteľov je potrebné koncepčne, aby v prípade ďalšej karantény mali potrebné zručnosti na lepšie zvládnutie domácej výučby.

Informačné technológie

Ak má učiteľ plnohodnotne učiť prostredníctvom internetu, musí sa "kamarátiť" s informačnými technológiami. Tam však na neho číha mnoho nástrah. Nedá sa učiť, ak si neviete nastaviť mikrofón alebo kameru, ak neviete ako nastavíte v Zoome, aby deti nehovorili cez seba. Učitelia sa nemajú na koho obrátiť, ak majú problém, je potrebné pre nich zabezpečiť systémovú IT podporu.

Prečo certifikát CODiV pre školy?

Pretože proces certifikácie škole pomôže riešiť vyšie uvedené problémy
Pretože proces certifikácie Vás "prinúti" venovať tejto problematike potrebný čas.
Pretože budete môcť preukázať, že ste tejto oblasti venovali dostatočnú pozornosť.
Pretože získate nástroj na riadenie a kontrolovanie celého procesu.