1. Aktualizácia učiteľov

Aktualizácia zoznamu učiteľov a tried (nie žiakov) prostredníctvom aktualizačného linku. Realizuje vedenie školy, trvanie cca 15 minút.

2. Zaradenie učiteľov do vzdelávania

Označenie učiteľov, ktorých vedenie chce zaradiť do certifikácie (nemusia byť certifikovaní všetci). Realizuje vedenie školy prostredníctvom linku, trvanie cca 5 minút.

3. Vzdelávanie učiteľov

Modulový online dištančný kurz pre každého učiteľa. Moduly:
  • Informácie pre účastníkov kurzu
  • Administrácia tried a žiakov
  • Online dištančná výučba ODiV
  • Inovatívne metódy ODiV
  • Online konferencie a meeting
  • Práca s databázami elektronických materiálov
  • Evidencia a monitoring ODiV
Po absolvovaní kurzu získajú učitelia certifikát.

4. Zborovňa IT HELP - IT podpora pre učiteľov

Zriadenie prístupu učiteľom do Zborovňa IT HELP, ktorá obsahuje diskusné skupiny, návody, príklady dobrej praxe, FAQ, videonávody, riešenie problémov. Zabezpečuje Komensky, s.r.o.

5. Certifikácia tried

Aktualizácia prístupov žiakov a rodičov. Realizujú triedni učitelia, cca 30min na triedu.

6. IT audit

Zisťovanie stavu hardvéru a internetového pripojenia učiteľov a žiakov. Realizujú učitelia prostredníctvom krátkeho elektronického dotazníka, cca 5 minút.

7. Certifikát

Po splnení všetkých bodov získa škola Certifikát pre Online Dištančné vzdelávanie - CODiV.