IT podpora pre učiteľov - Zborovňa IT HELP na 12 mesiacov

Pomoc učiteľov pri riešení technických problémov s hardvérom a softvérom, najmä:
 • nastavenie hardvéru, mikrofón, kamera atď
 • práca s online databázami
 • nastavenie pripojenia na Internet
 • práca s konferenčným softvérom, napr Zoom, MS Teams, Messenger
 • práca so softvérmi ODiV
 • a ďalšie

Inovatívne formy vzdelávania

Dištančné vzdelávanie nie je zasielanie úloh do správ rodičom. V rámci certifikátu získate vyškolenie učiteľov v inovatívnych formách ODiV, napríklad:
 • využívanie zvukových a videonahrávok
 • Žiacka porota
 • komentované úlohy
 • využívanie chatu
 • tímová práca žiakov
 • využívanie online testov
 • záznamy z hodiny
 • a ďalšie

Záznam z hodiny

Záznam z hodiny je úplnou novinkou, ide o unikátny softvér, ktorý učiteľovi umožňuje prostredníctvom mobilného telefónu vykonávať obrazový, alebo zvukový záznam z kľúčových častí hodiny bez nahrávania žiakov (čo nie je v súlade s GDPR, ani požiadavkami rodičov). Učiteľ môže zaznamenávať:
 • svoj hlasový výklad učiva
 • obraz z tabule
 • práce žiakov
 • zadávanie úloh atď
Učiteľ vykonáva tento záznam offline do mobilného telefónu prostredníctvom jednoduchej aplikácie. Po hodine/vyučovaní po pripojení na wifi záznamy aplikácia nahrá záznamy do príslušného priečinka. Tento systém je ideálny jednak pre žiakov, ktorí sa nemôžu účastniť vyučovacej hodiny ale aj ako opakovanie pre všetkých žiakov.

Monitor ODiV

Monitor je nová funkcia umožňujúca učiteľom a vedeniu školy zaznamenávať a archivovať prácu žiakov počas karantény. V monitore môžete jednoducho a prehľadne sledovať aktivitu žiaka, ako napríklad:
 • stiahnutie domácej úlohy od učiteľa
 • odovzdanie domácej úlohy
 • zaslanie súkromnej správy
 • udelenie známky do elekt. žiackej knižky
 • stiahnutie materiálu z databázy atď
Tento prehlaď je personalizovaný vo vzťahu k učiteľovi. Konkrétny učiteľ vidí len svoju komunikáciu so žiakom.