Ako ukončím certifikáciu a získam certifikát?

Škola získa certifikát CODiV automaticky po splnení všetkých náležitostí.

Čo presne bude uvedené v certifikáte?

  • názov školy
  • dátum vystavenia
  • počet certifikovaných pedagógov
  • počet certifikovaných tried

Aká je platnosť certifikátu?

Platnosť certifikátu je jeden rok.

Účel certifikácie

Účelom certifikácie nie je splniť formálne podmienky, ale realizovať proces prípravy pedagógov a zber a vyhodnotenie informácií potrebných k online dištančnej výučbe ODiV. Výsledkom je jednak certifikát, ale aj predpoklad okamžitej pripravenosti v prípade karantény a prechodu na dištančnú výučbu.