Čo je to certifikát CODiV?

Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu je doklad o tom, že škola prešla procesom certifikácie. Po získaní certifikátu je škola pripravená v prípade potreby okamžite nabehnúť na dištančnú online výučbu.

Ako škola získa certifikát?

Škola získa certifikát CODiV ak prejde celým procesom certifikácie. Celý proces je krátky, jednoduchý a nekladie veľké nároky na vedenie školy. Certifikát vydáva spoločnosť Komensky s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Zborovna.sk na jeden rok.

Na čo môžem certifikát použiť?

Certifikát môže škola umiestniť na budovu, na web stránku školy, môže o jeho získaní informovať na FB a na iných sociálnych sietiach. Je dokladom pre širokú verejnosť, rodičov, žiakov, média, prípadne pre zriaďovateľa, že vedenie školy zodpovedne pristupuje k epidémii a škola je pripravená na prípadné vyhlásenie karantény a na online dištančnú výučbu. Zároveň škole zriadime na zborovni stránku certifikátu, kde bude umiestnená informácia o certifikácii.

Čo získam certifikáciou?

  • certifikát CODiV
  • informovanie verejnosti
  • prehľad o stave ľudských a technických zdrojov pre onbline dištančnú výučbu ODiV
  • pripravenosť učiteľov na Online dištančnú výučbu
  • skvelé benefity, ako: IT podpora pre učiteľov, Inovatívne formy vzdelávania, Záznam z hodiny, Monitor a ďalšie (viac v bode 5).