Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx Cicavce
 Poznámky o cicavcoch podľa PDA Aitec, vhodné nalepiť do zošita
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Daniela Halajová (Katolícka SŠ,sv. F. Assiského, Banská Štiavnica)
Pridaný: 06.11.2023 18:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Riekanka o riečke
 Riekanka o riečke - PL zameraný na upevňovanie písania slov, viet s dvojhláskami ia, ie, iu. Dopĺňanie vhodnej dvojhl...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Gardošíková (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 07.11.2023 17:35
Komentáre v diskusii: 0

 
docx AS ......... AS porovnávanie
 Doplňujúce cvičenia, pracovný list, na porovnávanie vlastností a situácii pomocou AS ....... AS.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 07.11.2023 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Škola - základ života päťminútovka
 Škola - základ života päťminútovka
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 07.11.2023 20:20
Komentáre v diskusii: 0

 
docx EVANJELISTI
 Základné údaje o evanjelistoch
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubomír Baloga (CSŠ Spišské Vlachy)
Pridaný: 16.11.2023 18:22
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL Zobrazovanie šošovkami
 Šablóna na vytváranie obrazov predmetu spojkou a rozptylkou
Predmet: Fyzika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Katarína Herzogová (Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova, Senec)
Pridaný: 19.11.2023 20:32
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vytváranie myšlienkovej mapy – Geografia EU
 Vytváranie myšlienkovej mapy – Geografia EU
Predmet: Informatika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dušana Bábyová (ZŠ s MŠ Šintava)
Pridaný: 22.11.2023 12:20
Komentáre v diskusii: 0

 
url Čítanie desatinných čísel
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Jurašková (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 24.11.2023 11:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Veľká Fatra a Malá Fatra
 Ahojte, pridávam poznámky na tabuľu, tak aby boli prispôsobené veku detí. Snáď padnú na úžitok!
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 29.11.2023 20:22
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf 2.3 Počúvať Boha
 prezentácia k téme: 2.3 POČÚVAŤ BOHA – SAMUEL podľa učebnice pre 1. ročník SŠ - Hodnoty a rozhodnutia (c) SSV 2021, s...
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Marián Jaklovský (Stredná športová škola Tr. SNP, Košice)
Pridaný: 08.11.2023 14:48
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf V úbočí
 V úbočí - Pl zameraný na vyhľadávanie, upevňovanie dvojhlások ia, ie, iu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Gardošíková (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 13.11.2023 05:20
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Meranie a znázornenie sily.
 Poznámky pre chýbajúcich žiakov.
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Solusová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 28.11.2023 19:46
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.