Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx Meranie a znázornenie sily.
 Poznámky pre chýbajúcich žiakov.
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Solusová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 28.11.2023 19:46
Komentáre v diskusii: 0

 
url Mocnina čísla10
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lucia Jurašková (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 24.11.2023 11:34
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx INF8 - H06 - Práca s dátami - základné funkcie - cvičenie.xlsx
 Pracovný materiál MSEXCEL
Predmet: Informatika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Stanislav Petro (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 01.12.2023 09:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Obyvateľstvo SR
 prezentácia - obyvateľstvo SR
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Viktória Doničová (ZŠ Tomášikova, Košice)
Pridaný: 03.12.2023 07:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Osemsmerovka Fruit and vegetables
 Osemsmerovka k učebnici Matt the Bat 2, Fruit and vegetables. Tajnička: I like fruit and vegetables
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Tkáčová (ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou)
Pridaný: 16.11.2023 20:52
Komentáre v diskusii: 0

 
url Opakovnia úvod do staroveku
 Opakovací kviz typu Jeopardy na úvod do staroveku.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lukáš Vícen (Súkr. ZŠ pre žiakov so všeob. int.nad. CENADA Majerníkova, Bratislava)
Pridaný: 27.11.2023 11:32
Komentáre v diskusii: 0

 
url Psychoterapia
 Ponúkam 10 otázok formou kvízu Kahoot, kvíz obsahuje metódy psychoterapie.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Andrea Slabá (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 05.11.2023 20:43
Komentáre v diskusii: 0

 
test Beste Freunde 5L
 slovná zásoba, nominatív určitý a neurčitý člen
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Hrivnáková (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 05.11.2023 20:58
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Kúpeľné mestá
 Slovenské kúpeľné mestá
Predmet: Geografia, Vlastiveda
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Petra Lacková (ZŠ Ždaňa)
Pridaný: 13.11.2023 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Spoluobčania či protivníci
 Spoluobčania či protivníci
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 27.11.2023 22:18
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Život vo viacgeneračných rodinách
 Prezentácia k učivu - Život vo viacgeneračných rodinách + generácie.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Hlbočanová (ZŠ Malonecpalská, Prievidza)
Pridaný: 28.11.2023 12:42
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Opakovanie.pptx
 Opakovanie Odraz svetla - optické prístroje
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Homolová (ZŠ Veľký Ďur)
Pridaný: 29.11.2023 21:17
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.