Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx Delenie prirodzeným číslom
 delenie desatinného čísla prirodzeným spamäti
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Larysa Kyschenko (ZŠ s MŠ Bidovce)
Pridaný: 21.11.2023 17:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Povolania v ruštine
 Prezentácia- slovná zásoba k téme Profesie v ruštine (rozširujúce učivo) k 8.lekcii Klassnyje druzja2
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 23.11.2023 17:47
Komentáre v diskusii: 0

 
docx НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
 Pracovný list zameraný na tému RODINA
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Oľga Omastová (ZŠ Tríbečská, Topoľčany)
Pridaný: 28.11.2023 16:03
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Míľniky vedy a techniky päťminútovka
 Míľniky vedy a techniky päťminútovka
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 29.11.2023 22:31
Komentáre v diskusii: 0

 
activity Výukové kartičky - Poznáš túto rozprávku?
Predmet: Obohatenie
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Bullová (ZŠ Lipová)
Pridaný: 01.12.2023 17:16
Komentáre v diskusii: 0

 
test Rovnice 1
 Jednoduché lineárne rovnice
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Miroslav Zavacký (ZŠ Čachtice)
Pridaný: 16.11.2023 21:34
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vývin ľúbostnej poézie v slovenskej literatúre
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Petra Moravská (SPŠ dopravná Kvačalova Bratislava)
Pridaný: 19.11.2023 17:33
Komentáre v diskusii: 0

 
test Prídavné mená
 Nácvik používania prídavných mien - podľa kategórií, druhu či stupňovania. Vhodné použitie správnych tvarov podľa vzo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 20.11.2023 09:12
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Matematika PZ1- str. 39
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Sučáková (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 20.11.2023 10:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakovanie zo 7. ročníka: Skupina A
 Opakovanie určené pre žiakov 8. ročníka z chémie
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Adam Lenčéš (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 26.11.2023 20:20
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakovanie zo 7. ročníka: Skupina B
 Opakovanie určené pre žiakov 8. ročníka z chémie.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Adam Lenčéš (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 26.11.2023 20:22
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Spoluobčania či protivníci päťminútovka
 Spoluobčania či protivníci päťminútovka
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 27.11.2023 22:27
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.