Tu sa nezobrazujú dokumenty, ktoré boli vyradené hlasovaním používateľov


 
doc Žijeme s hokejom - Osemsmerovka
 Motivačná osemsmerovka využiteľná aktuálne na hociktorej vyučovacej hodine; aj na 2. stupni, aj v ŠKD. Väčší i menší ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.05.2024 17:35
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Hokejová matematika - MAT3
 Klikacia ppt. aktuálne s hokejom: + a -, násobenie a delenie (zložené príklady). Môžu si zopakovať aj štvrtáci.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.05.2024 17:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Matematický basketbal - SÚČET
 Matematický basketbal - súčet bez i s prechodom cez 10. Pre 2 žiakov na A4.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 20.05.2024 16:54
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Vetné členy - súbor pracovných listov
 Vedľajšie vetné členy - súbor pracovných listov - základné vetné členy + prívlastok je spracovaný v ďalších dvoch dok...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ s MŠ Malčice)
Pridaný: 20.05.2024 16:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Unit5 - test
 Test zameraný na gramatiku - Unit5 učebnica explorers. Cvičenia a obrázky pochádzajú z učebnice (niektoré sú mierne u...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Bodocká (ZŠ Športovcov, Partizánske)
Pridaný: 20.05.2024 15:47
Komentáre v diskusii: 0

 
png PE 3_Unit 5_ARTICLES
 Zhrnutie používania členov "a/an" a "the".
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 20.05.2024 14:35
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx Štatistika - zadania
 5 zadaní pre zostrojenie tabuľky a grafu.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marcela Kottmannová (ZŠ s MŠ Školská, Veľký Slavkov)
Pridaný: 20.05.2024 14:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rozmnožovacia sústava človeka
 Prezentácia na tému Rozmnožovacia sústava človeka, Vývin jedinca, Intímna hygiena a Pohlavné choroby. Prezentáciu som...
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Simona Špiláková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 20.05.2024 13:30
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakovanie - premeny jednotiek, číselné výrazy
 5 úloh - operácie s desatinnými číslami - výrazy, aritmetický priemer, premeny jednotiek, obsah štvorca
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marcela Kottmannová (ZŠ s MŠ Školská, Veľký Slavkov)
Pridaný: 20.05.2024 13:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slovné úlohy
 Dve slovné úlohy vhodné ako precvičenie učiva alebo ako písomka. Zamerané na sčitovanie a odčitovanie do 1000.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Sandra Szekeresová (ZŠ, G. Bethlena, Nové Zámky)
Pridaný: 20.05.2024 12:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Postupy a konštrukcie trojuholníkov
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Vohláriková (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 20.05.2024 10:36
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Pojmová mapa -Slovesá
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Vohláriková (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 20.05.2024 10:33
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.