Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
ppt Veľkonočné sviatky, tradície
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Gálová (ZŠ J. Domastu, Cabaj-Čápor)
Pridaný: 24.03.2024 14:14
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx PM - vlastné (písanie veľkých písmen) - SJL3,4
 PL na precvičenie vlastných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.03.2024 17:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx 3/4-ročná PÍSOMNÁ PRÁCA – MAT3
 Overujeme vedomosti z 3. štvrťroka; aj geometria.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 15.04.2024 17:27
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Tretiaci počítajú.
 PL na utvrdzovanie násobilky a delenia, sčítania a odčítania.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 07.04.2024 15:17
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Deň Zeme - inšpirácie
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Nobelovo nám., Bratislava)
Pridaný: 21.04.2024 15:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Deň Zeme
 PL na Deň Zeme - SJL, MAT, ANJ
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Juliána Sedláková (ZŠ Šmeralova, Prešov)
Pridaný: 17.04.2024 20:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Jarno- letné zobúdzanie prírody
 Jarno- letné námety na inšpiráciu- zobúdzanie prírody. Námety zozbierané z internetu na inšpiráciu.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 02.04.2024 10:07
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Hláska a písmeno CH - PL
 PL s rôznymi typmi úloh - utvrdzujeme písmeno CH .
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 07.04.2024 15:59
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pptx Tulipánové variácie.
 Námety na výtvarnú výchovu - kreslíme tulipány. Zdroj - internet.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 01.04.2024 17:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Prídavné mená
 10minútovka A,B, IVP
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 17.04.2024 20:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Jarné opakovanie + a - do 20 MAT1
 Pre šikovných počtárov. PL na precvičenie + a – do 20 bez prechodu cez základ 10 /v 2. desiatke/: číselné rady; doplň...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 03.04.2024 11:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Prídavné mená - previerka SJL4
 Preverujeme vedomosti o prídavných menách.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.04.2024 20:42
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.