Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Počítame do 100 s €
 Pracovný list pre 4.ročník ŠZŠ, desiatky a jednotky v dvojcifernom čísle, sčitovanie desiatok s jednotkami
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Cífferyová (ŠZŠ Za parkom, Veľký Krtíš)
Pridaný: 21.10.2018 00:16
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Falošné predstavy o Bohu
 Prezentácia k učivu NBV v 9. ročníku. Základ pochádza z metodiky, niečo som doplnila ja..
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Znášiková (ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka ul.,Partizánske)
Pridaný: 01.10.2018 22:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Rovnobežky a kolmice PL I.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 15.10.2018 21:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ekvivelencia_negácia_ekvivalencie
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 15.10.2018 09:14
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Povrch Zeme
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 26.09.2018 22:07
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Nové štáty na mape Európy
 PL k mapám v učebnici na s. 29 (Dejepis pre 9. roč., D. Kováč a kol.) Porovnaj jednotlivé mapy štátov Európy pred a p...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Viera Poláková (Spojená škola Školská 1087/54, Sládkovičovo)
Pridaný: 25.09.2018 21:57
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Terminológia bv matematike (png)
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 24.09.2018 19:17
Komentáre v diskusii: 0

 
emm Myšlienková mapa - zmysly
 PoužItý je obrázkový materiál z internetu.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 26.09.2018 10:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Periodizácia literatúry
 Prehľadná pomôcka pre študentov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Mária Berdisová (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 03.10.2018 22:38
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Pracovný list - Afrika vodstvo
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Michaela Ďurkáčová (ZŠ Karpatská, Žilina)
Pridaný: 13.10.2018 15:26
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.