Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx región Tekov
 Tekov
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Viktória Pondelová (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 25.03.2023 12:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Present Simple
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Očovanová (ZŠ Nevädzová, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2023 16:21
Komentáre v diskusii: 0

 
test Ohmov zákon
 elektrický odpor, elektrický prúd, premeny jednotiek, Ohmov zákon
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Vladimír Štefanko (ZŠ Bystré)
Pridaný: 28.03.2023 11:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie podstatných mien
 Opakovanie podstatných mien z domu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Jenatová (ZŠ Školská, Hliník nad Hronom)
Pridaný: 29.03.2023 22:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Voda, vlastnosti vody PL, písomka
Predmet: Chémia, chémia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Anabela Felegiová (Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova ul., Bardejov)
Pridaný: 12.03.2023 15:03
Komentáre v diskusii: 0

 
odp Zajko na lúke
 Zajko na lúke - práce žiakov špeciálnej triedy
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Marcela Gardošíková (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 14.03.2023 05:04
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vtáčik na strome, zajačik v lese, snehuliačik
 Vtáčik na strome, zajačik v lese, snehuliačik - príroda v zime, zachytené rukami a očami žiakov špeciálnych tried
Predmet: Špeciálna pedagogika, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Gardošíková (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 14.03.2023 06:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf M7 - premena jednotiek (litre)
Predmet: Fyzika, Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 19.03.2023 17:18
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Starozákonný príklad obety - Rút
 Pracovný list k Biblickému príbehu o Rút
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Pukajová (SŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská ul., Bratislava)
Pridaný: 22.03.2023 11:40
Komentáre v diskusii: 0

 
docx test_zmeny skupenstva
 Jednoduchý test na zmenu skupenstva, vhodné pre žiakov s IVVP
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Roman Slušný (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 27.03.2023 18:52
Komentáre v diskusii: 0

 
test ŠK Syntax - súhrn
 Prehľad vetných členov, typov viet a súvetí, vetných skladov a vzťahov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 30.03.2023 08:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Staršia slovenská literatúra
 stredovek,
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 03.03.2023 12:27
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.