Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx Chránené rastliny Slovenska.pptx
 chránené oblasti SR, chránené rastliny a živočíchy
Predmet: Ekológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Schvarcová (ZŠ Ul. sv. Michala 42, Levice)
Pridaný: 01.03.2023 21:22
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Kváder
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Maroš Scholtz (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 11.03.2023 13:25
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Kuriatka zo šišiek
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 22.03.2023 11:15
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Zimná nástenka
 Zimná nástenka
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Mária Gazdíková (ZŠ Pružina)
Pridaný: 23.03.2023 13:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx región hont
 projekt hont
Predmet: Hudobná výchova, Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Viktória Pondelová (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 25.03.2023 12:42
Komentáre v diskusii: 0

 
url Kahoot Kvíz - The UK
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Očovanová (ZŠ Nevädzová, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2023 15:53
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Biografický román - Banáš - Prebijem sa
 3 ukážky z knihy a niekoľko otázok
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Šimeková (ZŠ Čáry)
Pridaný: 27.03.2023 19:21
Komentáre v diskusii: 0

 
url Televízny kvíz - Americká vojna za nezávislosť, sever proti juhu, priemyselná revolúcia, kultúra a umenie
 Opakovanie formou 20 kvízových otázok v štýle televízneho kvízu. Obsahuje otázky z tém, ktoré sú v nadpise.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dávid Lorenc (ZŠ Mierová, Želiezovce)
Pridaný: 15.03.2023 20:22
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery V čom je fyzika užitočná
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Andrea Hotáryová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 21.03.2023 07:10
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx MENU
 Prezentácia na rozšírenie slovnej zásoby k téme Jedlo- medzinárodná kuchyňa v ruštine.
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 21.03.2023 11:32
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Slovosled ANJ veta oznamovacia
 výklad učiva na príkladoch a DU
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2023 10:33
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Tongue Twisters 's' 'sh'
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Daniela Očovanová (ZŠ Nevädzová, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2023 16:38
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.