Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pdf Účastnícky diplom zo školy v prírode
 pochvalné uznanie - škola v prírode
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 29.03.2023 21:01
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Reading Fluency- pretty
 PL
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 05.03.2023 17:26
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Kubizmus
 Kubizmus, hlavní predstavitelia kubizmu
Predmet: Umenie a kultúra (Umelecké predmety)
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Lucia Vagašová (Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad)
Pridaný: 16.03.2023 10:14
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Poradová (ZŠ Komenského, Smižany)
Pridaný: 20.03.2023 16:42
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Školský parlament
 Poznámky k téme Školský parlament v prezentácii
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 21.03.2023 11:19
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Tálesova kružnica - jednoduché konštrukcie
 Jednoduché konštrukcie podľa zadania z učebnice od Berovcov - s. 53/5 a 6. Propedeutika k Tálesovej kružnici.
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Marcela Kottmannová (ZŠ s MŠ Školská, Veľký Slavkov)
Pridaný: 23.03.2023 13:55
Komentáre v diskusii: 0

 
url Project 2 Unit 5 Revision
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Očovanová (ZŠ Nevädzová, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2023 16:02
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Európa si podmaňuje svet
 Poznámky k učivu Európa si podmaňuje svet - kompletné poznámky a aj tzv. deravé poznámky.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 29.03.2023 21:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Princezné a jednorožce
 Vymaľuj si princeznú či jednorožca.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 30.03.2023 19:15
Komentáre v diskusii: 0

 
url Feldek, Bendová, Janovic
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 21.03.2023 16:04
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Rozdelenie Ameriky
Predmet: Geografia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Martin Šušor (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 24.03.2023 10:21
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Ihlan
 Konštrukcia ihlana vo voľnom rovnobežnom premietaní podľa zadania z učebnice od Berovcov s. 44/1.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marcela Kottmannová (ZŠ s MŠ Školská, Veľký Slavkov)
Pridaný: 27.03.2023 13:33
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.