Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
odp Dynamický opis
 Ovocný šalát s kyslou smotanou, príprava jedla, základné znaky dynamického opisu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Gazdíková (ZŠ s MŠ Hladovka)
Pridaný: 08.03.2020 20:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Násobenie 8.pptx.pptx
 Pomôcka pre násobenie číslom 8
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ján Halčík (Cirkevná ZŠ sv. Juraja, Svidník)
Pridaný: 30.03.2020 19:49
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Prezentácia1 - HAVE_GOT .pptx
 Vysvetlenie učiva slovesa MAŤ - HAVE GOT - prezentácia
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 16.03.2020 10:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Účinky médií na.pptx
 - pozitívne a negatívne účinky médií na život človeka
Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Budajová (ZŠ s MŠ Ludanice)
Pridaný: 16.03.2020 12:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Myslím si číslo
 Riešenie aplikačných úloh.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 05.04.2020 12:30
Komentáre v diskusii: 0

 
test Človek premýšľajúci a vynachádzavý/ časť 1
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Róbert Franko (ZŠ Komenského, Svidník)
Pridaný: 30.03.2020 09:39
Komentáre v diskusii: 0

 
test ZDROJE SVETLA
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lea Drozdová (ZŠ Vajanského, Lučenec)
Pridaný: 01.04.2020 00:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rímske kráľovstvo
 PL na doplnenie z učebnice + výklad - téma Rímske kráľovstvo. nápad na homeschool
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 17.03.2020 16:24
Komentáre v diskusii: 0

 
url Precvičovanie učiva (matematika, slov. jazyk)
 Rôzne prezentácie, testy, interaktívne úlohy z matematiky a slovenského jazyka pre 2.-4. ročník, ale aj iné predmety...
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tímea Matušeková (ZŠ s MŠ Školská, Brezovica - Trstená)
Pridaný: 17.03.2020 22:12
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Podstatné mená stredného rodu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Simona Gondeková (ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce)
Pridaný: 21.03.2020 18:06
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.