Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
ppt VYBRANÉ SLOVÁ po R, S, V /so šašom/ SJL3,4
 Milionárske precvičovanie pravopisu po obojakých spoluhláskach R, S, V.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 17.01.2023 17:54
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Valentínske VS po R, S, V - SJL3.4
 Opakujeme si pravopis vybraných slov jednoduchou klikačkou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.02.2023 16:18
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx M5 - polročná písomná práca A WORD
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 11.01.2023 21:21
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Sčítacie pyramídy do 10
 Reťazové príklady na voľnú chvíľku, precvičenie, upevnenie, či pre rýchlikov - do zásoby zalaminované na opakované po...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Lachová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 23.01.2023 20:36
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Rozdiel dĺžok úsečiek
 Postup pri meraní a počítaní rozdielu dĺžok úsečiek.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Lachová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 09.01.2023 20:41
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Over svoje vedomosti - SJL4 (polrok)
 Opakovanie a overenie polročného učiva aj z domu - slová s predponami, vybrané slová, umelecký a vecný text, spoluhlá...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Lachová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 15.01.2023 20:51
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Obrázkový diktát, čítanie s porozumením-PL
 Prvý PL- deti zakrúžkujú slovo , ktoré patrí k obrázku. Druhý PL- Deti si samy prečítajú vety a kreslia, čo prečítali.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s MŠ Drahovce)
Pridaný: 20.01.2023 18:00
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Precvičujeme počítanie do 100 (CD a J) - MAT2
 Dva PL na precvičenie + a - do 100 (celé desiatky, desiatky a jednotky), porovnávanie, o...viac, menej, tabuľky, súče...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.01.2023 21:50
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Precvičujeme slová s ly/lý, li/lí - SJL2
 PL na precvičenie, doplňovačka, správny výber slova do vety, samostatné písanie slov podľa obrázkov. Obrázky: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 29.01.2023 22:11
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Hráme sa s farebným papierom.
 Striháme, skladáme, lepíme, tvoríme - fantázii sa medze nekladú.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 20.01.2023 18:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Maľujeme / kreslíme šaša - inšpirácie
 Inšpirácie pre malých i veľkých.
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.01.2023 17:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Klikačky s húseničkou (H, CH, K, G) - SJL2
 Na fixáciu a pobavenie. 1. časť - klasické klikačky po H, CH, K, G aj s výnimkami, každá spoluhláska na jednej snímke...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.01.2023 16:38
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.