Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test Test will 1
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Beňo (ZŠ s MŠ Nitrica)
Pridaný: 29.10.2020 11:20
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test present perfect tense 1
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Peter Beňo (ZŠ s MŠ Nitrica)
Pridaný: 29.10.2020 11:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf SO, SU, SA
 Spojiť tlačené tvary slabík s písanými. Vyznačiť rovnakou farbičkou obrázok a slabiku, ktorú počujeme na začiatku slova.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 02.10.2020 14:48
Komentáre v diskusii: 0

 
test Určovačka CH8 č.1
 Súbor úloh vhodných na jednoduché opakovanie učiva chémie 8. ročníka, použité ako domáca úloha.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 06.10.2020 21:26
Komentáre v diskusii: 0

 
docx VYBRANÉ SLOVÁ PO M
 Obrázok s vybranými slovami po M na nalepenie si do zošita.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Kováčová (ZŠ s MŠ Smolník)
Pridaný: 22.10.2020 21:08
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Periférne zariadenia pc
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Martin Šušor (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 04.10.2020 19:52
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Recyklujeme ...
 Nápady, ktoré možno niekoho oslovia.
Predmet: Obohatenie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 19.10.2020 19:38
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Ako sa Lenin dostal k moci - test - B
 Ahojte, pridávam aj B formu k učivu
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 25.10.2020 12:18
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Precvič si písanie A,a
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 14.10.2020 19:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Účet - podstata, funkcia, forma
 Prezentácia - účet, forma účtu
Predmet: účtovníctvo (Ekonomické predmety)
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Ľudmila Holigánová (OA Myslenická, Pezinok)
Pridaný: 26.10.2020 15:53
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.